Beateberg (R), Äskelidsbygget

Beateberg 86
Namn: -1758 Ruda, 1758- Beateberg.
Före 1540 utbruten ur Hunnekulla (se Tiberg).
Tingslag: -1890 Valla, 1891-1947 Vadsbo södra, 1948-1970 Vadsbo, 1971- Mariestads tingsrätt.
Pastorat: -1961 Bällefors, 1962- Fägre.